Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Önkormányzati Hírlevél 2013. január közepe Nyomtatás E-mail
Írta: Gyarmati András   
2013. February 25. Monday 12:08

Önkormányzati Hírlevél

 

 

A közigatgatási átszervezés helyi vonatkozásairól:

Bizonyára már Önök is értesültek róla, hogy 2013. január 1. napjától jelentős változások következtek be a közigazgatásban. Ezek a változások településünket az alábbiakban érintik.

 

2013. január 1. napjától az önkormányzatunktól a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makó Járási Hivatalához kerültek át az alábbi ügyek:

·       időskorúak járadéka,

·       ápolási díj,

·       alanyi jogú és normatív alapon járó közgyógyellátás,

·       egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

·       lakcímbejelentés,

·       gyámügyek az alább felsoroltak kivételével.

 

Az időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos ügyeket településünkön a Járási Hivatal kihelyezett munkatársa Tóth Józsefné minden szerdai napon reggel 8 órától 16 óráig továbbra is helyben intézi. Kérjük, hogy ezekben az ügyekben csak ezen a napon keressék őt Nagylakon, más munkanapokon Csanádpalotán érhető el.

 

A közigazgatási átszervezés érintette a nagylaki hivatalban dolgozók személyét is, 2013. március 1. napjától a kistelepüléseken egy személy látja el az önkormányzati feladatokat.

Az ügyintézés lehetőségét – az eddigi ügyfélfogadási rend szerint - minden önkormányzati hatáskörben maradó ügyben (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és óvodáztatási támogatás, lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, átmeneti segélyezés) továbbra is helyben biztosítjuk.

 

Az átszervezés nem érinti a jegyző fogadóóráját, továbbra is minden csütörtöki napon délután helyben tart fogadóórát.

 

A 2013. évi közmunka pályázatokról:

Nagylak Község Önkormányzata 2013-ra vonatkozóan is benyújtotta pályázatát az idén megvalósuló közmunka programokra. Pályázatunk hasonlóan az elmúlt évihez, három főbb területet érint (téli közmunka, belvízrendszer karbantartás és építés, közterület fenntartás és hulladékmentesítés.

A Makói Munkaügyi Kirendeltségen decemberben a Belügyminisztérium szakembereivel megtörtént a tervegyeztetés, ami sikerrel zárult, így önkormányzatunk 18 millió Ft-ot nyert.

  

Tervek szerint januárban várható a támogatási szerződés aláírása, majd a foglalkoztatás ezt követően, reményeink szerint februárban indulhat. Pályázatunk ismét tartalmaz eszközbeszerzést, melynek részleteiről a későbbiek során még tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

Ismét a lajtos ivóvíz ellátásról:

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a gyakorlatnak és a tapasztalatoknak megfelelően kismértékű változás következett be a Magyar Honvédség közreműködésével megvalósított lajtos ivóvíz ellátásban.

A vízszállítmány minden hétfő-szerda-pénteki napokon (ez nem változott) 16-18 óra között vehető igénybe a Dózsa György Művelődési Ház parkolójában. A zacskósvíz kiszerelést az ellátó rendszernek egyelőre nem áll módjában biztosítani. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a nagylaki ivóvízben értékhatár feletti arzéntartalom nincs, csak a vezetékes vizünk bórtartalma magasabb az európai, megengedett értékhatárnál.

 

A szociális célú tűzifa igényléséről:

Nagylak Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, szociális célú tűzifavásárlásra, melyet az 59/2012. (XI. 28.) BM. Rendelet szabályoz.

Önkormányzatunk erre a célra 182.880,- Ft támogatást kapott.

 

Az önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozta meg. A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni az aktív korúak ellátására, az időskorúak járadékára, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult személyt.

A támogatás feltétele továbbá, hogy családban az egy főre eső jövedelem ne érje el a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át (42.750,- Ft), egyedülálló esetében a 200 %-át (57.000,- Ft).

 

A tűzifajuttatás egyszeri alkalommal történik, a támogatás mértéke a beadott kérelmek számától függően maximálisan 5 mázsa tűzifa.

 

A kérelmet Nagylak Község Önkormányzatánál, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2013. január 31. napjáig kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a.)   jövedelemnyilatkozatot,

b.)   jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást,

c.)   a fűtési módról szóló nyilatkozatot.

 

A kérelem benyújtásának megkönnyítése érdekében arra formanyomtatványt rendszeresítettünk.

Ezen a nyomtatványon kell nyilatkoznia a kérelmezőnek arról is, hogy milyen fűtési móddal rendelkezik. A szabályozásnak az a célja, hogy a tűzifa támogatás olyan családokhoz (személyekhez) jusson el, ahol azt fel tudják, illetve fogják használni. A rendelet szerint – ahogy azt a BM rendelet előírja – a tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

 

Angol nyelvtanfolyamról:

Magyarország településein a MATRIX CBS Kft. jogosultságot szerzett a TÁMOP 2.1.2 projekt keretében angol nyelvi képzésre. A Kft. megkeresése miatt tájékoztatjuk a lakosságot, hogy kellő számú jelentkező esetén erre a képzésre községünkben is sor kerülhet. A kezdő tanfolyam időtartama 120 óra, melynek költsége (tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű települések közé vagyunk sorolva), mindössze 4.500,- Ft. A fennmaradó 88.200,- Ft finanszírozása európai uniós forrásból történik.

A 4.500,- Ft-os önköltség tartalmazza a tankönyv és CD árát is.

A képzés hétköznapokon 8-20 óráig, szombaton 8-14 óráig tartó időintervallumban valósulhat meg rugalmasan, az igényekhez is igazodva.

A minimális csoportlétszám 12 fő (korhatár nélkül), ez alatt sajnos nem indulhat a tanfolyam.

Az érdeklődők 2013. február 15-ig jelezhetik szándékukat a helyi Polgármesteri Hivatalban, illetve kaphatnak felvilágosítást a Kft. elérhetőségeiről. 

Kérjük, éljenek a rendkívül jutányos lehetőséggel!

 

 

Nagylak, 2013. január 14.

 

 

 

 

Gyarmati András

    polgármester

 

 
< Előző   Következő >