Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Önkormányzati Hírlevél 2012. június vége Nyomtatás E-mail
Írta: Gyarmati András   
2012. October 11. Thursday 08:21

Önkormányzati Hírlevél

 

 

A Nagylakért Alapítvány felhívása:

A Nagylakért Alapítvány kérésére idén is közzé tesszük a legjobb tanulók jutalmazására vonatkozó felhívásukat, ami az általános iskolai és középiskolai tanulmányi munka elismerésére irányul.

Az alapítvány kuratóriuma kéri, hogy pályázatukat csak azok a fiatalok adják be, akik a 2011/2012-es oktatási évben valóban kiemelkedő eredményt értek el. Alapfeltétel a 4,7-es, vagy azt meghaladó átlagteljesítmény. Ezen felül további előnyt jelent a térségi, megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért eredmény, amit a bizonyítványon túl az elismerő oklevéllel kell bizonyítani.

Az alapítvány kuratóriuma kéri a fiatalokat és/vagy szüleiket, hogy pályázataikat augusztus 1-ig feltétlenül nyújtsák be elbírálásra.

Erre két lehetőség van: a jelentkezéseket vagy Balda Ervin kuratóriumi elnök úrhoz (Rózsa sor 57.),

vagy a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.

Az elismerések a település Szent István napi ünnepsége keretében, augusztus 20-án kerülnek átadásra.

 

 

 

 

                                                                                              Gyarmati András

                                                                                                   polgármester

 

 

Ebösszeírás Nagylakon is:

Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján „a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.”

 

Fentiek alapján 2012. július 1. és 31. közötti időszakban a Nagylak község közigazgatási területén tartott ebekre vonatkozó összeírást elrendeljük.

A megbízólevéllel rendelkező összeíró (Kovács Orsolya, Nagylak, Felszabadulás u. 15. szám alatti helyi lakos) minden bel- és külterületi lakóingatlant felkeres és a lakosok adatszolgáltatása alapján összeírja az ott tartott ebeket, illetve nyilatkoztatja a lakost arról, hogy tart-e kutyát. Az adatok valódiságát mindenkinek aláírással kell igazolni.

Az eb tulajdonosa, tartója az összeírás során, köteles a kért adatokat az önkormányzat összeírója részére rendelkezésre bocsátani.

Aki jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat, a 244/1998. (XII. 31.) Korm rendelet 2. §-a alapján   5.000  forinttól 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérjük, hogy adatszolgáltatásukkal segítsék az összeírók munkáját!

 

Nagylak, 2012. június 26.

 

                 Gyarmati András                                                            Erdélyi Sándorné dr.

                    polgármester                                                                        jegyző   

 

 
< Előző   Következő >